Her-inner je zelf

 

Tijdens het vierdaags verblijf aan de Franse kust, leggen we de nadruk op het krijgen van inzicht. Inzicht in het thema naar eigen wens. In deze workshop onder de noemer "Her-inner" je staat het associatief denken en het jezelf leren kennen via de symboliek van woorden centraal. Dit doen we met behulp van het transformatiespel (zie ook workshop transformatiespel). Op een psychologische wijze vergroot je hiermee je bewustzijn in je eigen voelen, denken en handelen. Met name het associatief proces brengt je dichtbij je ware Zelf. Ook maken we gebruik van de kunstzinnige werkvorm schilderen om de inzichten een rustige plaats te geven.

Kleuren werken direct in op het zielenleven. Door het schilderen hervind je de verbinding met krachten in de ziel. En tekenen helpt je je grip op de werkelijkheid te verstevigen, te hervinden.

Deze 4 dagen staan in het teken van het stimuleren van je innerlijk creatief proces waardoor je bewuster wordt van je eigen mogelijkheden vanuit een innerlijke zekerheid. De natuur/zee, het focussen, het uitwisselen en schilderen zal zeker meer inzicht en beweging geven in je leven en het thema van die dagen.

De ambiance is een gezellig huis aan de noord-franse kust en er wordt gewerkt in een groep van maximaal 8 personen.
Deze verdiepingsdagen vinden enkele keren per jaar plaats.

 Zie agenda voor actuele informatie