Hanteren van uw visuele beperking

Wat fijn zou het zijn als u regie kunt voeren over uw eigen leven, leven vanuit wie u bent en niet vanuit wat u mankeert, het kunnen hanteren van uw visuele beperking!

Maar ook dat de mensen om u heen en vooral u naasten kunnen accepteren dat u die visuele beperking heeft. Zelf kunt u daar veel aan doen en het er samen over hebben.
Toch kunnen steeds dezelfde problematieken naar voren komen, een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bv. werksituaties.
U kunt enorm hard werken aan uzelf en toch heeft het geen langdurig effect.

Familieopstellingen

We willen graag familieopstellingen onder u aandacht brengen. Familieopstellingen is een heel krachtige methode, die zonder veel woorden, op het persoonlijke vlak een oplossing op gang kan brengen en nieuwe inzichten kan geven in steeds terugkerende levensvragen of problemen en thema’s. Deze methode richt zich op u familie systeem.
U leven binnen het systeem van uw huidige gezin en huidige familie van afkomst.
Opstellingen geven u een mogelijkheid om naar de wereld te kijken zonder oordeel, dat er geen sprake is van dat het een beter is dan het ander.

Hoe werk het?
Het werken met opstellingen laat zich moeilijk beschrijven en kunt u het best ervaren.
De aspecten van familieopstellingen ligt niet in het psychologische, maar vooral in 
Lichaamsgewaarwordingen, intuïtie, respect en de liefde die ons verbindt met onze familie.
Het effect zit vooral in de beleving.
Het zal u veel inzicht en rust geven.

Een aantal ervaringen van deelnemers

- Mijn ogen en mijn energie waar ik altijd zo mee bezig ben verdween naar de achtergrond. In mij ontstond een diep verlangen; “Ik wil mijzelf zijn” 
- Ik voel me minder slachtoffer
- Ik voel een positieve flow in mij
- Ik snap nu waarom mijn moeder zo naar mij doet.
- Met woorden kom ik er niet bij
- De werkelijkheid is heel anders dan dat ik altijd dacht.
- De problemen in de omgang binnen mijn gezin werden goed duidelijk
- Ik wist niet dat het zoveel impact kon hebben.
- Ik voel me minder boos en angstig
- Ik stap weer op dingen af.
- Ik wil naar buiten, ik wil een hond

De opstellingen gebeuren in een groep van maximaal 6-8 personen
In deze groepen zal de visuele beperking centraal staan.