Basisopleiding systemisch werken binnen de GGZ

 

Middels familie-en systeemopstellingen, voor therapeuten en verpleegkundigen werkzaam in de GGZ en somatische zorg, door Margreet Slee integraal psychiater, psychotherapeut. Deze opleiding is bedoeld voor therapeuten die hun kennis en ervaringsgebied willen verbreden op het terrein van opstellingen. Aangezien we binnen de GGZ veelal tekort schieten in onze verklaringsmodellen en zeker nog in onze behandelingsmogelijkheden betreffende de grote psychiatrie en diepe persoonlijkheidsproblematiek, blijft het van belang open te staan voor nieuwe invalshoeken. Deze nieuwe invalshoek wordt reeds gebruikt in klinische setting in België en Duitsland.

Opstellingen vanuit de systeem-veldbenadering bieden een vernieuwende kijk op invloeden vanuit het familiesysteem en de invloed ervan op ziekte. De ervaring leert dat het werken met deze benadering een positieve verandering in beweging zet. Er ontstaat een andere kijk en daarmee acceptatie van de ziekte/ervaren problemen waardoor het hanteren en beloop van de ziekte verandert. Dat dit samenhangt met verstrengelingen/ blokkades (ook in ons zelf!) in het durven laten stromen van compassie, van liefde in kwetsbaarheid is duidelijk geworden. Zie artikel

De kracht van compassie krijgt steeds meer aandacht binnen de psychiatrie: hoe werkt het, wat is het. Maar vooral: Hoe ontwikkel je jezelf zodat het ontstaat.

 

Familie-en systeem opstelling als invalshoek opent een nieuw terrein om anders om te gaan met “blokkades“  en verstrengelingen met onze voorgeschiedenis die zich uiten in allerlei lichamelijke en geestelijke problematieken. Het brengt niet alleen nieuwe inzichten maar ook verandering teweeg.

 

Er zal binnen deze basisopleiding vanuit verschillende invalshoeken gekeken worden naar het fenomeen van ziek zijn en beter worden en naar waar familie-en systeemopstellingen hierin een rol  kunnen spelen. Vele psychotherapeutische stromingen zullen aandacht krijgen om zo tot een verdere verdieping en begrip te komen tot het ontstaan van ziekte en de (on-) mogelijkheden van systeemopstellingen.

 

  • Je krijgt diepe inzichten in jezelf en anderen.
  • Je ontwikkelt compassie.
  • Je wordt je bewust van een groter bewustzijn (Jung) waar woorden niet bijkomen en waar nieuwe oplossingen hun oorsprong vinden. (“Einstein: denken is de assistent van de intuïtie”).
  • Je leert zelf opstellingen begeleiden in groepen en in individuele situaties.
  • Er is veel aandacht voor je innerlijke grondhouding als begeleider van opstellingen.

 

Locaties

De studiedagen zullen plaatsvinden deels in Wissant aan zee ( Noord Frankrijk), waar je ook zult overnachten en deels in Helvoirt.

In het eerste blok maak je in vogelvlucht kennis met de historie van de psychiatrie/ psychotherapie en al de stromingen die daarin uiteindelijk hebben geleid tot het ontstaan van de huidige familie-en systeemopstellingen. Dit aan de hand van een powerpoint presentatie.

 

  • Je maakt kennis met de basisprincipes van het systemisch werk. Deze zijn de leidraad bij het waarnemen van de opstelling zelf. Hierbij is het maken van een genogram verhelderend.
  • Je leert werken met het systemisch interview, de systemische vraagstelling helder krijgen.
  • Je wordt je bewust van de kracht van rituelen.
  • Je wordt je bewuster van het belang en de kracht van de binding naar ouders, de verstrengelingen vanuit liefde die daarin hebben plaatsgevonden en nog doorwerken in het heden op meerdere vlakken (relatie, werk, gezin, ziekte). Tevens welke systemen collectief, cultureel naast het persoonlijke een rol spelen en mee resoneren in jou.

Werkwijze: thuis studie, theoretische kennisoverdracht, ervaringsgerichte oefeningen, demonstratie van het werk, het leren zelf met opstellingen te werken (onder supervisie) in groepen en individueel. Verwacht wordt dat je werkgroepen vormt om thuis met elkaar te kunnen oefenen en dat je tijd besteed aan de opgegeven literatuur. Tevens maak je een afsluitende casusbeschrijving.

         Laat je meenemen in dit inspirerende jaar Systeemopstellingen!!

 

PRAKTISCH:
symposiumdag 6 februari 2024, van 10.00- tot 17.00 uur

START OPLEIDING: 22 maart 2024

studiedagen: 15

kosten: particulier € 1950,- , via bedrijf € 2450,- incl. verblijf te Wissant aan zee

voor minima in overleg

aantal deelnemers: max. 12

Start: 1e blok 22- 24 maart 2024 te Wissant opstellingen alg.
          2e blok 25- 26 mei, Helvoirt.                opstellingen alg.
          3e blok 28- 30 juni, Wissant.                thema: symbiose en trauma
          4e blok 30aug. - 1 sept., Wissant         thema: relatie
          5e blok 12- 13 oktober, Helvoirt           thema; samengestelde gezinnen
           6e blok 30nov.- 1 dec., Helvoirt.          thema: ziekte

voor verdere informatie bel of mail Margreet Slee 0621196100 margreetslee@gmail.com