Vrede met mijn moeder, vrede met mijn moederschap

Mag ik, durf ik de perfecte imperfecte moeder te hebben of te zijn?

Wat zit er in deze relatie verstrengeld waardoor ik niet ten volle mijzelf en van daaruit een ander kan liefhebben?

Wat verwacht ik nog van mijn moeder. waardoor ik niet goed in mijn eigen leven kan staan?

Al deze vragen hangen samen met de hechting tussen moeder en kind, die in het begin van ieders leven intens is. In het loskomen en het onthechten van deze band met je moeder, nodig om je eigen pad te volgen ligt een hele weg en vele jaren van goede en minder goede ervaringen. Dat is gezond en geheel normaal hoe pijnlijk je als kind deze weg ook hebt ervaren. We leren alleen door vallen en opstaan vol vertrouwen op onze manier lopen.


In deze workshop krijg je ervaringen die op een dieper bewustzijnsniveau, waar geen woorden zijn, ruimte maken om schuld, schaamte, wrok, haat en gevoelens van falen of er niet toe te doen in juist perspectief te zien. en vooral om te zetten naar een compassievolle acceptatie van jou en jouw leven zoals het was en nu is. Je komt bij het inzicht dat jij de enige bent die de mogelijkheden heeft om je leven een voor jou voldoening gevende richting te geven. En het gevoel ontstaat

*dat je er mag zijn,
*dat je op jouw plek staat,
*dat het geven en nemen in balans is

En DAT zijn de voorwaarden waardoor Liefde weer kan stromen, jouw leven weer kan stromen, je lichaam weer kan helen.Dat wat jou overkomt zal je kunnen hanteren en het zal je niet blokkeren.

Home