Vader en kind

Vader: het voorbeeld als het gaat over het gebruik van onze mannelijke energie

Of je nu wilt of niet, hij is en blijft je vader. je kunt je door vrede te sluiten met je vader, de voor jou gezonde mannelijke energie eigen maken waarmee je zelfbewuster en met krachtige kwetsbaarheid in het leven kunt staan

De harde en zachte kant van de liefde leren onderkennen en integreren in jezelf, wetende dat eenheid de grondslag blijft. Het is een hele kunst. We kennen allemaal deze beide energieën. Ze in ieder van ons aanwezig, man of vrouw.

Hoe bepalend zijn ze in de wijze waarop wij omgaan met onze medemens (partner, kind, collega etcetera.) maar zeker ook in hoe wij omgaan met onszelf.

Hoe moeilijk kunnen we het hebben in ons leven als we denken aan duidelijk zijn, durven confronteren, grenzen trekken / egoïsme, opkomen voor jezelf / jezelf wegcijferen, misbruik / gebruik van macht, eigen behoeften en die van de ander, de mantel der liefde, zijn we hard of juist te toegeeflijk, enzovoort. 

Krachtig, duidelijk, confronterend zijn in verbinding - in liefde blijven is een hele kunst. Hieraan werken is een stap naar  acceptatie en integratie in jezelf van de mannelijke en vrouwelijke energie, de harde en de zachte liefde, de yang en yin, ofwel de animus en de anima. Leren boos zijn / gekwetst zijn zonder de verbinding met de ander te verliezen. Op weg naar krachtige kwetsbaarheid.

Home