niet gecontracteerde zorg

 

Wij geven alleen NIET gecontracteerde zorg/ begeleiding

Voor wie? 

Wij bieden second opinion, deelbehandeling, coaching en advies voor personen vanaf 18 jaar.

Aanmelding
U kunt zich op werkdagen tussen 18.30- 19.00 uur telefonisch (0621196100) of per e-mail aanmelden..

Totaal consult  gericht op een autonoom en authentiek leven
vanuit u/ jou als spiritueel, mentaal, emotioneel, biologisch wezen, systeemverbonden.

In dit gesprek maken we kennis met elkaar, worden uw/ jouw klachten en voorgeschiedenis in kaart gebracht, worden de valkuilen helder. Tevens krijgt u/ jij wat zicht op de systeemachtergronden die mee spelen en worden er keuze mogelijkheden aangereikt te leren omgaan met de problemen. De verder te nemen stappen worden helder.

Dit gesprek duurt 90 tot 150 min.

Onderzoek 
Soms is aanvullend onderzoek noodzakelijk. In dit totaalconsult wordt samen met u/ jou nader bekeken wat de oorzaak van de klachten is. Daarbij wordt gekeken naar uw leef- en werksituatie, uw verleden, uw familiesysteem en ook uw wel/ niet spirituele-religieuze zienswijze op het leven. De bedoeling van dit aanvullende onderzoek is om de dieper liggende oorzaken van uw huidige klachten op te sporen en te helpen oplossen om herhaling ervan in de toekomst te voorkomen.
Wij besteden ook aandacht aan uw lichamelijk welbevinden. Zo nodig adviseren wij aanvullend lichamelijk onderzoek, verwijzing naar medisch specialist of complementaire geneeswijzen.

- Kosten

U betaalt zelf de overeengekomen kosten. 
 Vanaf € 135,- per uur.           Minima in overleg