niet gecontracteerde zorg

 

Wij geven alleen NIET gecontracteerde zorg/ begeleiding

Voor wie? 

Wij bieden second opinion, behandeling en advies voor personen vanaf 18 jaar.

Aanmelding
U kunt zich op werkdagen tussen 18.30- 19.00 uur telefonisch (0621196100) of per e-mail aanmelden..

Eerste gesprek
In dit gesprek maken we kennis met elkaar en worden uw klachten in kaart gebracht. Dit gesprek duurt 3 kwartier tot een uur.
Na dit gesprek is meestal voldoende duidelijk wat er aan de hand is en wordt, in overleg met u, een voorlopig behandelplan opgesteld ..

Advies 
Als uw verwijzer vraagt om een consult, kan een eenmalig gesprek voldoende zijn om te komen tot een advies over medicatie of verdere behandeling. Vaak wordt dan nog een controle-afspraak gemaakt.

Aanvullend onderzoek
Vaak kan na het eerste gesprek een begin met de behandeling worden gemaakt. 
Soms is aanvullend onderzoek noodzakelijk. In een of enkele gesprekken wordt, samen met u, nader bekeken wat de oorzaak van uw klachten is. Daarbij wordt gekeken naar uw leef- en werksituatie, uw verleden, uw familiesysteem en ook uw wel/ niet spirituele-religieuze zienswijze op het leven. De bedoeling van dit aanvullende onderzoek is om de dieper liggende oorzaken van uw huidige klachten op te sporen en te helpen oplossen en herhaling ervan in de toekomst te voorkomen. Een psychodiagnostisch onderzoek kan nodig zijn.
Wij besteden ook aandacht aan uw lichamelijk welbevinden. Zo nodig zorgen wij voor aanvullend lichamelijk onderzoek of voor een verwijzing, waarbij ook complementaire geneeswijzen zinvol kunnen zijn . Ook laten wij regelmatig laboratorium onderzoek verrichten.

- Kosten

U betaalt zelf de overeengekomen kosten.