Mindfulness

Gestresst? Ik? Doe de stresstest van het NFGV (Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid).

Een druk bestaan, piekeren, angst of pijn geeft stress, we richten er onze energie op. Velen worstelen met stress, somberheid of pijn, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Je kunt leren effectief om te gaan met deze klachten door mindfulness ofwel aandachttraining.
Mindfulness betekent: ‘bewust gewaar zijn van de ervaring in het hier en nu zonder oordeel’. Door het beoefenen van mindfulness kun je belemmerende gedachten, emoties en spanning gemakkelijker loslaten.
Mindfullness is het best uit te leggen als het tegenovergestelde van leven op de automatische piloot. Bij het opstaan, in de keuken, tijdens het autorijden, op het werk draaien we vaak op routine, terwijl de gedachten zijn bij zaken uit verleden en toekomst. We zijn niet aanwezig in het hier-en-nu en reageren vanuit automatische patronen. Zo hebben we geen vat op veranderingen. Toch kent ieder ervaringen van volledig aanwezig zijn: een adembenemende zonsondergang, prachtige muziek of een intense ervaring zoals de geboorte van een kind. We zijn erbij met al onze aandacht en onze geest is stil. We kunnen de rijkdom van het moment proeven.
Mindfulness is de sleutel tot het hier-en-nu. Waar je aandacht is, daar ben je. Dit kun je oefenen met de achtweekse training Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) die is ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn. Hij heeft hiertoe elementen van oosterse mindfulness verbonden met moderne westerse psychologie. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de effecten.

 

Resultaten
Mindfulness richt zich niet op verandering van problemen, maar op onze houding ten opzichte van problemen. Spanning of een lastige stemming worden niet veranderd, maar verdwijnen door mindfulness uit het centrum van de aandacht. Hierdoor worden ze minder belangrijk, zijn minder dominant aanwezig, waardoor ze toch veranderen. Wetenschappelijk zijn de effecten van aandachttraining onderzocht. Belangrijke resultaten bij goede oefening zijn: het verschuiven van problemen naar de achtergrond en het meer aanwezig zijn in het hier en nu.

Er is een blijvende vermindering van:

 • stress-symptomen;
 • (chronische) pijn;
 • depressie en angst;
 • slaapproblemen en vermoeidheid;
 • psychische gevolgen van ernstige ziekte en tegenslag.

Er is een verbeterde vaardigheid van:

 • om te gaan met stressvolle gebeurtenissen;
 • meer energie tot je beschikking te hebben;
 • je te kunnen concentreren (je piekert minder);
 • grenzen aan te geven (je hebt meer zelfvertrouwen);
 • het hier-en-nu intensiever te beleven en er meer van genieten.

De Training 
Mindfulnesstraining is een praktische ervaringsgerichte training. Onderdelen zijn: begeleide aandacht- en concentratie-oefeningen; bewegingsoefeningen; zit- en loopmeditatie; bespreken van de ervaringen om opmerkzaamheid te versterken. Bij de Hooge Weij worden de volgende trainingen gegeven:

 • De Mindfulnesstraining 1 bestaat uit 4 sessies van 2,5 uur verspreid over 4 weken. Dit is een goede voorbereiding op de volledige MBSR-training, maar kan ook los daarvan gevolgd worden als eerste stap om bewuster aanwezig te leren zijn in de maalstroom van je leven en te kunnen switchen van een houding van ‘altijd-maar-doen’ naar ‘aanwezig-zijn’. 
   
 • De Mindfulnesstraining 2 is de MBSR-training welke bestaat uit acht sessies van 3 uur verspreid over acht weken. Deze training vraagt oefening en inzet, waarbij het van belang is om thuis dagelijks een uur te oefenen: bewegingsoefeningen, meditaties en opmerkzaamheidsoefeningen. De huiswerkervaringen worden tijdens de cursus besproken. Het cursusmateriaal bestaat uit een werkmap met inspirerende teksten, tips en lijstjes. Daarnaast zijn er vier cd’s met begeleide oefeningen en meditaties. Vooraf vindt een schriftelijke intake plaats en mogelijk een (telefonisch) kennismakingsgesprek om te zien of de training bij jouw verwachtingen past.

De trainer:

Sigrid Hoppener is ervaren mindfulnesstrainer opgeleid bij het Instituut voor Mindfulness en de School voor Zijnsorientatie en heeft ruim 20 jaar werkervaring als P&O-adviseur. Lid van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN).

Informatie: Sigrid Hoppener - s.hoppener@gmail.com / 06-41164505