Psychiatrisch consult

Margreet M. Slee is arts, transpersoonlijk en integraal psychiater en psychotherapeut. Ze is gespecialiseerd in de dieper gelegen aspecten van psychiatrische ziektebeelden. En zij helpt je om vanuit een bredere visie naar je klachten en de bestaande classificatie/ diagnose te kijken. Hierdoor ontdek je nieuwe mogelijkheden om dat wat je belast te onderkennen en ontdek je jouw nieuwe oplossingsmogelijkheden.

Het maakt je bewust van je zelf oplossend vermogen.

 

Het door haar aangeboden traject bestaat uit één of meerdere vormen van therapie. Vanuit de gedachte dat een mens meer is dan zijn denken alleen word je uitgenodigd op ontdekkingsreis in jezelf te gaan. Hierbij draait het er om je verlangens, je eigen wil en je eigen gevoelens serieus te leren nemen. bewuster te maken.Door de verschillende vormen leer je de kern van jezelf bewust te worden. Je wordt uitgenodigd en gestimuleerd in het leven te staan vanuit je innerlijke kracht, je eigenlijke wezen, autonoom en authentiek.

 

De transpersoonlijke psychologie en psychiatrie kenmerkt zich door een veel bredere benadering van psychiatrische problematiek. Zij integreert ook kenmerken en domeinen die traditioneel behoorden tot het terrein van de religie en zingeving. Door haar bredere aanpak is zij veel beter in staat mensen met psychiatrische problematiek te begrijpen en te ondersteunen. .
Voor meer informatie: www.transpsy.nl

De integrale psychiatrie gebruikt de spirituele, biologische, emotionele, creatieve en complementaire benadering. De mens in zijn gehele zijn: lichaam, ziel en geest.