Psychiatrisch consult

Margreet M. Slee is arts, psychiater en psychotherapeut. Ze is gespecialiseerd in de transpersoonlijke aspecten van psychiatrische ziektebeelden. Ze helpt je om vanuit een bredere visie naar je klachten en de bestaande diagnose te kijken. Hierdoor ontdek je nieuwe mogelijkheden om dat wat je belemmert te hanteren en zo mogelijk op te lossen.

 

Het door haar aangeboden traject bestaat uit één of meerdere vormen van therapie. Vanuit de gedachte dat een mens meer is dan zijn denken alleen word je uitgenodigd op ontdekkingsreis in jezelf te gaan. Hierbij draait het om je verlangens, je eigen wil en je eigen gevoelens serieus te leren nemen. Door de verschillende vormen leer je de kern van jezelf bewust te worden. Je wordt uitgenodigd en gestimuleerd in het leven te staan vanuit je innerlijke kracht, je eigenlijke wezen.

 

De transpersoonlijke psychologie en psychiatrie kenmerkt zich door een veel bredere benadering van psychiatrische problematiek. Zij integreert ook kenmerken en domeinen die traditioneel behoorden tot het terrein van de religie en zingeving. Door haar bredere aanpak is zij veel beter in staat mensen met psychiatrische problematiek te begrijpen en te ondersteunen.
Voor meer informatie: www.transpsy.nl