Opstellingen

 

De opstellingen zijn er om op het persoonlijke vlak een oplossing op gang te brengen en nieuwe inzichten te verwerven in steeds terugkerende levensvragen of problemen en thema's.

Bij familieopstellingen staat de familie als zijnde een systeem centraal. 
We zijn verbonden in het universele veld van het systeem. Door verstrengelingen en onopgeloste problemen uit het verleden blijken de familieleden in het hier en nu daar last van te hebben. Dat kan tot uiting komen in ziektes, nooit de goede partner vinden, depressies et cetera. Familieopstellingen kan in de oplossing van grote betekenis zijn. 

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat als -iedereen binnen het systeem er mag zijn, -de juiste plek heeft, en -geven en nemen in evenwicht zijn, liefde ongehinderd kan stromen, de verstrengelingen zich kunnen oplossen.
Werken met familieopstellingen geeft je bovendien een bredere kijk op het leven en een diep respect ervoor.