De Glastonbury putdeksel

De putdeksel van Glastonbury uit Wales is een nexus, een navel van de wereld. In veel wijsgerige en spirituele tradities spelen dit soort punten een vooraanstaande rol, omdat ze de verbinding vormen tussen binnenwereld en buitenwereld. Eigenlijk zijn ze voor iedereen belangrijk, omdat de meeste mensen pas tot hun recht komen als ze vanuit hun eigen innerlijke kern deelnemen aan de buitenwereld.

De putdeksel werd in de negentiende eeuw ontworpen door archeoloog Bligh Bond. Hij is gemaakt van hout en ijzer en verbeeldt de Vesica Pisces, een symbool van de vrouwelijke godheid, en Excalibur, het magische zwaard van de legendarische Koning Arthur.

De waterbron van Glastonbury zelf is al vele duizenden jaren oud en altijd een heilige plek geweest. Zowel voor de vroege heidense volken als voor de eerste christenen, die later ook een abdij in de nabijheid van de bron bouwden. Het rode, ijzerrijke water uit Glastonbury wordt geacht genezende en wonderbaarlijke kracht te bezitten.

Volgens de overlevering zou Josef van Arimathea na de kruisiging van Christus naar Engeland zijn gereisd om daar de Heilige Graal te verbergen bij de bron. Vandaag de dag is het een pelgrimsoord voor gelovige christenen en moderne heidenen die ervan overtuigd zijn dat de putdeksel een manifestatie is van de vrouwelijke godheid.